Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/0443(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A8-0249/2015

Předložené texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasování :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Zápis
Středa, 23. listopadu 2016 - Štrasburk

7. Emise některých látek znečišťujících ovzduší (rozprava)
CRE

Zpráva o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin. Zpravodajka: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uvedla zprávu.

Vystoupil Miguel Arias Cañete (člen Komise).

Vystoupili: Adam Gierek (zpravodaj výboru ITRE), Jan Huitema (zpravodaj výboru AGRI), Jens Gieseke za skupinu PPE, Seb Dance za skupinu S&D, Jadwiga Wiśniewska za skupinu ECR, Catherine Bearder za skupinu ALDE, Kateřina Konečná za skupinu GUE/NGL, Bas Eickhout za skupinu Verts/ALE, Piernicola Pedicini za skupinu EFDD, Mireille D'Ornano za skupinu ENF, Zoltán Balczó – nezařazený poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, která rovněž odpověděla na otázku, kterou zvednutím modré karty položil Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho a Dubravka Šuica.

Zvednutím ruky se o slovo přihlásili: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Vystoupili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava skončila.

Hlasování: bod 10.3 zápisu ze dne 23.11.2016.

Právní upozornění - Ochrana soukromí