Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0249/2015

Indgivne tekster :

A8-0249/2015

Forhandlinger :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Afstemninger :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokol
Onsdag den 23. november 2016 - Strasbourg

7. Emissioner af visse luftforurenende stoffer (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer og om ændring af direktiv 2003/35/EF [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling forelagde betænkningen.

Indlæg af Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Adam Gierek (ordfører for udtalelse fra ITRE ), Jan Huitema (ordfører for udtalelse fra AGRI), Jens Gieseke for PPE-Gruppen, Seb Dance for S&D-Gruppen, Jadwiga Wiśniewska for ECR-Gruppen, Catherine Bearder for ALDE-Gruppen, Kateřina Konečná for GUE/NGL-Gruppen, Bas Eickhout for Verts/ALE-Gruppen, Piernicola Pedicini for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Zoltán Balczó, løsgænger, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho og Dubravka Šuica.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo og Gesine Meissner.

Talere: Miguel Arias Cañete og Julie Girling.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 10.3 i protokollen af 23.11.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik