Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/0443(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0249/2015

Esitatud tekstid :

A8-0249/2015

Arutelud :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hääletused :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta
PV 23/11/2016 - 10.3
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

7. Teatavate õhusaasteainete heitkogused (arutelu)
CRE

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv teatavate õhusaasteainete riiklike heitkoguste vähendamise ning direktiivi 2003/35/EÜ muutmise kohta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Adam Gierek (ITRE-komisjoni arvamuse koostaja), Jan Huitema (AGRI-komisjoni arvamuse koostaja), Jens Gieseke fraktsiooni PPE nimel, Seb Dance fraktsiooni S&D nimel, Jadwiga Wiśniewska fraktsiooni ECR nimel, Catherine Bearder fraktsiooni ALDE nimel, Kateřina Konečná fraktsiooni GUE/NGL nimel, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, Piernicola Pedicini fraktsiooni EFDD nimel, Mireille D'Ornano fraktsiooni ENF nimel, Zoltán Balczó (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho ja Dubravka Šuica.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Gesine Meissner.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 23.11.2016 protokollipunkt 10.3.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika