Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0443(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0249/2015

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0249/2015

Keskustelut :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Äänestykset :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset
PV 23/11/2016 - 10.3
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Pöytäkirja
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - Strasbourg

7. Tiettyjen ilman epäpuhtauksien päästöt (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tiettyjen ilman epäpuhtauksien kansallisten päästöjen vähentämisestä sekä direktiivin 2003/35/EY muuttamisesta [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Adam Gierek (ITRE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jan Huitema (AGRI-valiokunnan lausunnon valmistelija), Jens Gieseke PPE-ryhmän puolesta, Seb Dance S&D-ryhmän puolesta, Jadwiga Wiśniewska ECR-ryhmän puolesta, Catherine Bearder ALDE-ryhmän puolesta, Kateřina Konečná GUE/NGL-ryhmän puolesta, Bas Eickhout Verts/ALE-ryhmän puolesta, Piernicola Pedicini EFDD-ryhmän puolesta, Mireille D'Ornano ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Zoltán Balczó, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho ja Dubravka Šuica.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo ja Gesine Meissner.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Julie Girling.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 23.11.2016, kohta 10.3.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö