Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/0443(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0249/2015

Pateikti tekstai :

A8-0249/2015

Debatai :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Balsavimas :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
PV 23/11/2016 - 10.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

7. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai (diskusijos)
CRE

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl tam tikrų valstybėse narėse į atmosferą išmetamų teršalų kiekio mažinimo, kuria iš dalies keičiama Direktyva 2003/35/EB [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas. Pranešėja: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling pristatė savo pranešimą.

Kalbėjo Miguel Arias Cañete (Komisijos narys).

Kalbėjo: Adam Gierek (ITRE komiteto nuomonės referentas), Jan Huitema (AGRI komiteto nuomonės referentas), Jens Gieseke PPE frakcijos vardu, Seb Dance S&D frakcijos vardu, Jadwiga Wiśniewska ECR frakcijos vardu, Catherine Bearder ALDE frakcijos vardu, Kateřina Konečná GUE/NGL frakcijos vardu, Bas Eickhout Verts/ALE frakcijos vardu, Piernicola Pedicini EFDD frakcijos vardu, Mireille D'Ornano ENF frakcijos vardu, nepriklausomas Parlamento narys Zoltán Balczó, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Tibor Szanyi), Carlos Zorrinho ir Dubravka Šuica.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo ir Gesine Meissner.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Julie Girling.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2016 11 23 protokolo 10.3 punktas.

Teisinė informacija - Privatumo politika