Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0443(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0249/2015

Ingediende teksten :

A8-0249/2015

Debatten :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Stemmingen :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Stemverklaringen
Stemverklaringen
PV 23/11/2016 - 10.3
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

7. Emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad ter vermindering van de nationale emissies van bepaalde luchtverontreinigende stoffen en tot wijziging van Richtlijn 2003/35/EG [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Adam Gierek (rapporteur voor advies van de Commissie ITRE), Jan Huitema (rapporteur voor advies van de Commissie AGRI), Jens Gieseke, namens de PPE-Fractie, Seb Dance, namens de S&D-Fractie, Jadwiga Wiśniewska, namens de ECR-Fractie, Catherine Bearder, namens de ALDE-Fractie, Kateřina Konečná, namens de GUE/NGL-Fractie, Bas Eickhout, namens de Verts/ALE-Fractie, Piernicola Pedicini, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Zoltán Balczó, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho en Dubravka Šuica.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo en Gesine Meissner.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Julie Girling.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 10.3 van de notulen van 23.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid