Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0443(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0249/2015

Teksty złożone :

A8-0249/2015

Debaty :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Głosowanie :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania
PV 23/11/2016 - 10.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

7. Emisje niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie redukcji krajowych emisji niektórych rodzajów zanieczyszczenia atmosferycznego oraz zmiany dyrektywy 2003/35/WE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Miguel Arias Cañete (członek Komisji).

Głos zabrali: Adam Gierek (sprawozdawca komisji opiniodawczej ITRE), Jan Huitema (sprawozdawca komisji opiniodawczej AGRI), Jens Gieseke w imieniu grupy PPE, Seb Dance w imieniu grupy S&D, Jadwiga Wiśniewska w imieniu grupy ECR, Catherine Bearder w imieniu grupy ALDE, Kateřina Konečná w imieniu grupy GUE/NGL, Bas Eickhout w imieniu grupy Verts/ALE, Piernicola Pedicini w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Zoltán Balczó niezrzeszony, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Tibora Szanyi'ego, Carlos Zorrinho i Dubravka Šuica.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo i Gesine Meissner.

Głos zabrali: Miguel Arias Cañete i Julie Girling.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 10.3 protokołu z dnia 23.11.2016.

Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności