Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0443(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0249/2015

Texte depuse :

A8-0249/2015

Dezbateri :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Voturi :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile
PV 23/11/2016 - 10.3
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

7. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reducerea emisiilor naționale de anumiți poluanți atmosferici și de modificare a Directivei 2003/35/CE [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportoare: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Adam Gierek (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Jan Huitema (raportorul pentru aviz al Comisiei AGRI), Jens Gieseke, în numele Grupului PPE, Seb Dance, în numele Grupului S&D, Jadwiga Wiśniewska, în numele Grupului ECR, Catherine Bearder, în numele Grupului ALDE, Kateřina Konečná, în numele Grupului GUE/NGL, Bas Eickhout, în numele Grupului Verts/ALE, Piernicola Pedicini, în numele Grupului EFDD, Mireille D'Ornano, în numele Grupului ENF, Zoltán Balczó, neafiliat, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho și Dubravka Šuica.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo și Gesine Meissner.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Julie Girling.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 10.3 al PV din 23.11.2016.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate