Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0443(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0249/2015

Predkladané texty :

A8-0249/2015

Rozpravy :

PV 28/10/2015 - 6
CRE 28/10/2015 - 6
PV 23/11/2016 - 7
CRE 23/11/2016 - 7

Hlasovanie :

PV 28/10/2015 - 7.7
CRE 28/10/2015 - 7.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
PV 23/11/2016 - 10.3
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2015)0381
P8_TA(2016)0438

Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

7. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie (rozprava)
CRE

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013)0920 - C7-0004/2014- 2013/0443(COD)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Julie Girling (A8-0249/2015)

Julie Girling uviedla správu.

V rozprave vystúpil Miguel Arias Cañete (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Adam Gierek (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Jan Huitema (spravodajca výboru AGRI požiadaného o stanovisko), Jens Gieseke v mene skupiny PPE, Seb Dance v mene skupiny S&D, Jadwiga Wiśniewska v mene skupiny ECR, Catherine Bearder v mene skupiny ALDE, Kateřina Konečná v mene skupiny GUE/NGL, Bas Eickhout v mene skupiny Verts/ALE, Piernicola Pedicini v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Zoltán Balczó – nezaradený poslanec, Peter Liese, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Gerben-Jan Gerbrandy, Eleonora Forenza, Martin Häusling, John Stuart Agnew, Lampros Fountoulis, Françoise Grossetête, Christel Schaldemose, Beata Gosiewska, Frédérique Ries, Julia Reid, Giovanni La Via, Karin Kadenbach, Pilar Ayuso, Damiano Zoffoli, Fredrick Federley, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Tibor Szanyi, Carlos Zorrinho a Dubravka Šuica.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Maria Grapini, Notis Marias, Ivan Jakovčić, Seán Kelly, Nicola Caputo a Gesine Meissner.

Vystúpili: Miguel Arias Cañete a Julie Girling.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 10.3 zápisnice zo dňa 23.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia