Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Onsdag den 23. november 2016 - Strasbourg

8. Resultatet af COP 22 i Marrakesh (forhandling)
CRE

Redegørelser ved Rådet og Kommissionen: Resultatet af COP 22 i Marrakesh (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (formand for Rådet) og Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen) afgav redegørelserne.

FORSÆDE: Sylvie GUILLAUME
næstformand

Talere: Giovanni La Via for PPE-Gruppen, Jo Leinen for S&D-Gruppen, Julie Girling for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Estefanía Torres Martínez for GUE/NGL-Gruppen, Claude Turmes for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Angelo Ciocca for ENF-Gruppen, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Claude Turmes og Giovanni La Via, Peter Liese, som ligeledes besvarede to blåt kort-spørgsmål fra Tibor Szanyi og Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin og Linda McAvan.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot og Karin Kadenbach.

Talere: Miguel Arias Cañete og Ivan Korčok.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik