Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

8. Marrakeshis toimunud kliimakonverentsi COP 22 tulemused (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: Marrakeshis toimunud kliimakonverentsi COP 22 tulemused (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (nõukogu eesistuja) ja Miguel Arias Cañete (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

ISTUNGI JUHATAJA: Sylvie GUILLAUME
asepresident

Sõna võtsid Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel, Jo Leinen fraktsiooni S&D nimel, Julie Girling fraktsiooni ECR nimel, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, Estefanía Torres Martínez fraktsiooni GUE/NGL nimel, Claude Turmes fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marco Affronte fraktsiooni EFDD nimel, Angelo Ciocca fraktsiooni ENF nimel, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Claude Turmes ja Giovanni La Via, Peter Liese, kes ühtlasi vastas kahele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Tibor Szanyi ja Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin ja Linda McAvan.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot ja Karin Kadenbach.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Ivan Korčok.

Arutelu lõpetati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika