Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - Strasbourg

8. Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (keskustelu)
CRE

Neuvoston ja komission julkilausumat: Marrakeshin COP22-kokouksen tulokset (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (neuvoston puheenjohtaja) ja Miguel Arias Cañete (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puhetta johti
varapuhemies Sylvie GUILLAUME

Puheenvuorot: Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta, Jo Leinen S&D-ryhmän puolesta, Julie Girling ECR-ryhmän puolesta, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE-ryhmän puolesta, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL-ryhmän puolesta, Claude Turmes Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marco Affronte EFDD-ryhmän puolesta, Angelo Ciocca ENF-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Claude Turmes ja Giovanni La Via, Peter Liese, joka vastasi myös kahteen kysymykseen, jotka hänelle esittivät sinistä korttia nostamalla Tibor Szanyi ja Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin ja Linda McAvan.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot ja Karin Kadenbach.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Ivan Korčok.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö