Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 23. studenog 2016. - Strasbourg

8. Ishod konferencije COP 22 u Marakešu (rasprava)
CRE

Izjave Vijeća i Komisije: Ishod konferencije COP 22 u Marakešu (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (predsjedateljica Vijeća) i Miguel Arias Cañete (povjerenik Komisije) dali su izjave.

PREDSJEDA: Sylvie GUILLAUME
potpredsjednica

Govorili su: Giovanni La Via, u ime Kluba zastupnika PPE-a, Jo Leinen, u ime Kluba zastupnika S&D-a, Julie Girling, u ime Kluba zastupnika ECR-a, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime Kluba zastupnika ALDE-a, Estefanía Torres Martínez, u ime Kluba zastupnika GUE/NGL-a, Claude Turmes, u ime Kluba zastupnika Verts/ALE-a, Marco Affronte, u ime Kluba zastupnika EFDD-a, Angelo Ciocca, u ime Kluba zastupnika ENF-a, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Claude Turmes i Giovanni La Via, Peter Liese, koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Tibor Szanyi i Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin i Linda McAvan.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot i Karin Kadenbach.

Govorili su: Miguel Arias Cañete i Ivan Korčok.

Rasprava je zaključena.

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti