Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

8. COP 22 konferencijos Marakeše rezultatai (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: COP 22 konferencijos Marakeše rezultatai (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Miguel Arias Cañete (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

PIRMININKAVO: Sylvie GUILLAUME
Pirmininko pavaduotoja

Kalbėjo: Giovanni La Via PPE frakcijos vardu, Jo Leinen S&D frakcijos vardu, Julie Girling ECR frakcijos vardu, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE frakcijos vardu, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL frakcijos vardu, Claude Turmes Verts/ALE frakcijos vardu, Marco Affronte EFDD frakcijos vardu, Angelo Ciocca ENF frakcijos vardu (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Claude Turmes ir Giovanni La Via), Peter Liese (taip pat atsakė į du mėlynosios kortelės klausimus, kuriuos pateikė Tibor Szanyi ir Takis Hadjigeorgiou), Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Michèle Rivasi), Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin ir Linda McAvan.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot ir Karin Kadenbach.

Kalbėjo: Miguel Arias Cañete ir Ivan Korčok.

Diskusijos baigtos.

Teisinė informacija - Privatumo politika