Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Trešdiena, 2016. gada 23. novembris - Strasbūra

8. Marrākešā notikušās COP 22 rezultāti (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: Marrākešā notikušās COP 22 rezultāti (2016/2995(RSP)).

Ivan Korčok (pašreizējais Padomes priekšsēdētājs) un Miguel Arias Cañete (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

SĒDI VADA: Sylvie GUILLAUME
Priekšsēdētāja vietniece

Uzstājās Giovanni La Via PPE grupas vārdā, Jo Leinen S&D grupas vārdā, Julie Girling ECR grupas vārdā, Gerben-Jan Gerbrandy ALDE grupas vārdā, Estefanía Torres Martínez GUE/NGL grupas vārdā, Claude Turmes Verts/ALE grupas vārdā, Marco Affronte EFDD grupas vārdā, Angelo Ciocca ENF grupas vārdā, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Claude Turmes un Giovanni La Via, Peter Liese, kas atbildēja arī uz diviem zilās kartītes jautājumiem, kurus uzdeva Tibor Szanyi un Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, kas atbildēja arī uz zilās kartītes jautājumu, kuru uzdeva Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin un Linda McAvan.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot un Karin Kadenbach.

Uzstājās Miguel Arias Cañete un Ivan Korčok.

Debates tika slēgtas.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika