Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

8. Resultaten van de COP 22 in Marrakesh (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Resultaten van de COP 22 in Marrakesh (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (fungerend voorzitter van de Raad) en Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

VOORZITTER: Sylvie GUILLAUME
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Giovanni La Via, namens de PPE-Fractie, Jo Leinen, namens de S&D-Fractie, Julie Girling, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Estefanía Torres Martínez, namens de GUE/NGL-Fractie, Claude Turmes, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Angelo Ciocca, namens de ENF-Fractie, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Claude Turmes en Giovanni La Via, Peter Liese, die eveneens ingaat op twee "blauwe kaart"-vragen van Tibor Szanyi en Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin en Linda McAvan.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot en Karin Kadenbach.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Ivan Korčok.

Het debat wordt gesloten.

Juridische mededeling - Privacybeleid