Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

8. Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (dezbatere)
CRE

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Rezultatul COP 22 de la Marrakesh (2016/2995(RSP))

Ivan Korčok (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

A PREZIDAT: Sylvie GUILLAUME
Vicepreședintă

Au intervenit: Giovanni La Via, în numele Grupului PPE, Jo Leinen, în numele Grupului S&D, Julie Girling, în numele Grupului ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, în numele Grupului ALDE, Estefanía Torres Martínez, în numele Grupului GUE/NGL, Claude Turmes, în numele Grupului Verts/ALE, Marco Affronte, în numele Grupului EFDD, Angelo Ciocca, în numele Grupului ENF, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Claude Turmes și Giovanni La Via, Peter Liese, care a răspuns, de asemenea, la două întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Tibor Szanyi și Takis Hadjigeorgiou, Kathleen Van Brempt, Peter van Dalen, Kateřina Konečná, Bas Eickhout, Roger Helmer, Olaf Stuger, Seán Kelly, Enrique Guerrero Salom, Notis Marias, Neoklis Sylikiotis, Gilles Lebreton, Jerzy Buzek, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Michèle Rivasi, Miriam Dalli, Maria Lidia Senra Rodríguez, Elisabeth Köstinger, Christel Schaldemose, Michel Dantin și Linda McAvan.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Nicola Caputo, Izaskun Bilbao Barandica, Laura Ferrara, Eleftherios Synadinos, Dubravka Šuica, Jean-Paul Denanot și Karin Kadenbach.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Ivan Korčok.

Dezbaterea s-a încheiat.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate