Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

10.1. График на месечните сесии на Парламента - 2018 г. (гласуване)

График на месечните сесии на Парламента - 2018 г. (2016/2987(RSO)): вж. предложението на Председателския съвет (точка 6 от протокола от 21.11.2016 г)

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 1)

Обявено за одобрено.

Графикът на сесиите на Европейския парламент за 2018 г. се определя, както следва:

- от 15 до 18 януари

- от 5 до 8 февруари

- 28 февруари и 1март

- от 12 до 15 март

- от 16 до 19 април

- 2 и 3 май

- от 28 до 31 май

- от 11 до 14 юни

- от 2 до 5 юли

- от 10 до 13 септември

- от 1er до 4 октомври

- от 22 до 25 октомври

- от 12 до 15 ноември

- les 28 et 29 ноември

- от 10 до 13 декември

Правна информация - Политика за поверителност