Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

10.1. Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 (omröstning)

Kalender för parlamentets sammanträdesperioder under 2018 (2016/2987(RSO)): se talmanskonferensens förslag (punkt 6 i protokollet av den 21.11.2016)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 1)

Förklarades godkänt.

Kalendern för Europaparlamentets sammanträdesperioder under 2018 fastställdes därmed enligt följande:

- den 1518 januari

- den 58 februari

- den 28 februari och den 1 mars

- den 1215 mars

- den 1619 april

- den 23 maj

- den 2831 maj

- den 1114 juni

- den 25 juli

- den 1013 september

- den 14 oktober

- den 2225 oktober

- den 1215 november

- den 2829 november

- den 1013 december

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy