Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

10.2. Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) eelnõu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)
CRE

Resolutsiooni ettepanek vastavalt kodukorra artikli 108 lõikele 6, millega taotletakse Euroopa Kohtu arvamust selle kohta, kas kavandatav Kanada ja Euroopa Liidu vaheline laiaulatuslik majandus- ja kaubandusleping on aluslepingutega kooskõlas (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa „Hääletuste tulemused“ punkt 2)

Sõna võtsid Heidi Hautala fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes tegi ettepaneku lükata hääletus edasi vastavalt kodukorra artikli 190 lõikele 4, Alexander Graf Lambsdorff oli ettepaneku vastu ja Anne-Marie Mineur toetas seda.

Parlament lükkas ettepaneku elektroonilisel hääletusel tagasi (225 poolt, 439 vastu, erapooletuid 35).

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK, mille esitas üle 76 parlamendiliikme

Tagasi lükatud

Õigusteave - Privaatsuspoliitika