Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Keskiviikko 23. marraskuuta 2016 - Strasbourg

10.2. Euroopan unionin tuomioistuimen lausunto ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Työjärjestyksen 108 artiklan 6 kohdan mukainen päätöslauselmaesitys lausunnon pyytämisestä Euroopan unionin tuomioistuimelta ehdotetun Kanadan ja Euroopan unionin välisen laaja-alaisen talous- ja kauppasopimuksen (CETA) yhteensopivuudesta perussopimusten kanssa (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016)

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 2)

Puheenvuoron käyttivät Heidi Hautala Verts/ALE-ryhmän puolesta esittääkseen äänestyksen lykkäämistä työjärjestyksen 190 artiklan 4 kohdan mukaisesti, Alexander Graf Lambsdorff tätä esitystä vastaan ja Anne-Marie Mineur tämän esityksen puolesta.

Parlamentti hylkäsi esityksen kä:ssä (225 puolesta, 439 vastaan, 35 tyhjää).

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS, jonka jätti yli 76 jäsentä

Hylättiin

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö