Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

10.2. Advies van het Hof van Justitie over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (stemming)
CRE

Ontwerpresolutie ingediend overeenkomstig artikel 108, lid 6, van het Reglement met een verzoek aan het Hof van Justitie om advies over de verenigbaarheid met de Verdragen van de voorgenomen Brede Economische en Handelsovereenkomst (CETA) tussen de EU en Canada (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 2)

Het woord wordt gevoerd door Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie, om een voorstel tot uitstel van de stemming in te dienen overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement, Alexander Graf Lambsdorff tegen het voorstel en Anne-Marie Mineur voor het voorstel.

Het Parlement verwerpt het voorstel bij ES (225 voor, 439 tegen, 35 onthoudingen).

ONTWERPRESOLUTIE ingediend door meer dan 76 leden

Verworpen

Het woord werd gevoerd door:

Heidi Hautala, namens de Verts/ALE-Fractie om een motie te presenteren tot uitstel van de stemming overeenkomstig artikel 190, lid 4, van het Reglement, Alexander Graf Lambsdorff tegen en Anne-Marie Mineur voor deze motie.

Het Parlement verwerpt de motie bij ES (225 voor, 439 tegen, 35 onthoudingen).

Juridische mededeling - Privacybeleid