Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

10.2. Opinia Trybunału Sprawiedliwości na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (głosowanie)
CRE

Projekt rezolucji złożony zgodnie z art. 108 ust. 6 Regulaminu w sprawie wydania przez Trybunał Sprawiedliwości opinii na temat zgodności z traktatami planowanej kompleksowej umowy gospodarczo-handlowej między Kanadą a Unią Europejską (CETA) (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 2)

Głos zabrali: Heidi Hautala w imieniu grupy Verts/ALE w celu przedstawienia wniosku o przełożenie na późniejszy termin głosowania zgodnie z art. 190 ust. 4 Regulaminu, Alexander Graf Lambsdorff sprzeciwiający się temu wnioskowi i Anne-Marie Mineur opowiadająca się za tym wnioskiem.

Parlament odrzucił wniosek w głosowaniu elektronicznym (225 głosów za, 439 przeciw, 35 wstrzymujących się).

PROJEKT REZOLUCJI złożony przez ponad 76 posłów

Odrzucony

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności