Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

10.2. Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (vot)
CRE

Propunere de rezoluție depusă în conformitate cu articolul 108 alineatul (6) din Regulamentul de procedură referitoare la decizia de a solicita avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (2016/2981(RSP)) (B8-1220/2016 )

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

Au intervenit: Heidi Hautala, în numele Grupului Verts/ALE pentru a prezenta o solicitare de amânare a votului în conformitate cu articolul 190 alineatul (4)din Regulamentul de procedură, Alexander Graf Lambsdorff împotriva solicitării și Anne-Marie Mineur în favoarea solicitării.

Parlamentul a respins propunerea prin VE (225 de voturi pentru, 439 împotrivă și 35 de abțineri).

PROPUNERE DE REZOLUȚIE depusă de peste 76 de deputați

Respins

Aviz juridic - Politica de confidențialitate