Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

10.4. Afronding Bazel III (stemming)

Ontwerpresolutie B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 4)

ONTWERPRESOLUTIE

Aangenomen (P8_TA(2016)0439)

Juridische mededeling - Privacybeleid