Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

10.4. Finalizarea Acordului Basel III (vot)

Propunere de rezoluție B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0439)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate