Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

10.4. Fullbordandet av Basel III (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1226/2016 (2016/2959(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 4)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0439)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy