Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

10.7. Езици на знаците и професионални преводачи на езици на знаците (гласуване)

Предложение за резолюция B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 7)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ

Приема се (P8_TA(2016)0442)

Правна информация - Политика за поверителност