Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

10.7. Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (vot)

Propunere de rezoluție B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 7)

PROPUNERE DE REZOLUȚIE

Adoptat (P8_TA(2016)0442)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate