Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

10.7. Teckenspråk och professionella teckenspråkstolkar (omröstning)

Resolutionsförslag B8-1230/2016 (2016/2952(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 7)

RESOLUTIONSFÖRSLAG

Antogs (P8_TA(2016)0442)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy