Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Martin SCHULZ
Πρόεδρος

10. Ώρα των ψηφοφοριών
CRE

Τα λεπτομερή αποτελέσματα των ψηφοφοριών (τροπολογίες, χωριστές ψηφοφορίες, ψηφοφορίες κατά τμήματα, ...) εμφαίνονται στο Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών» που επισυνάπτεται στα Συνοπτικά Πρακτικά.

Τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών με ονομαστική κλήση, που επισυνάπτονται στα Συνοπτικά Πρακτικά, είναι διαθέσιμα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να τα δει κανείς στο Europarl.

°
° ° °

Παρεμβαίνουν οι Mario Borghezio σχετικά με τα σχόλια που εκφράσθηκαν κατά τη συνεδρίαση της προηγούμενης ημέρας για τον εκλεγμένο Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τα οποία χαρακτηρίζει πρσβλητικά (ο Πρόεδρος το λαμβάνει υπό σημείωση) και Ulrike Trebesius σχετικά με το μη παραδεκτό της τροπολογίας που κατέθεσε η Ομάδα της επί του χρονοδιαγράμματος του Κοινοβουλίου (ο Πρόεδρος εξηγεί τους λόγους).


10.1. Χρονοδιάγραμμα των περιόδων συνόδου του Κοινοβουλίου - 2018 (ψηφοφορία)

10.2. Γνώμη του Δικαστηρίου όσον αφορά τη συμβατότητα με τις Συνθήκες της προτεινόμενης συνολικής οικονομικής και εμπορικής συμφωνίας (CETA) μεταξύ του Καναδά και της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ψηφοφορία)

10.3. Εκπομπές ορισμένων ατμοσφαιρικών ρύπων ***I (ψηφοφορία)

10.4. Οριστικοποίηση της Βασιλείας ΙΙΙ (ψηφοφορία)

10.5. Εφαρμογή της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ψηφοφορία)

10.6. Στρατηγική επικοινωνίας της ΕΕ για την αντιμετώπιση της προπαγάνδας εναντίον της από τρίτους (ψηφοφορία)

10.7. Νοηματική γλώσσα και επαγγελματίες διερμηνείς της νοηματικής γλώσσας (ψηφοφορία)

10.8. Αντίρρηση σύμφωνα με το άρθρο 106: Ανανέωση της έγκρισης της δραστικής ουσίας bentazone (ψηφοφορία)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου