Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Martin SCHULZ
president

10. Hääletused
Istungi stenogramm

Hääletuste üksikasjalikud tulemused (muudatusettepanekud, eraldi ja osade kaupa hääletused jne) on esitatud protokolli lisas „Hääletuste tulemused“.

Nimeliste hääletuste tulemused protokolli lisana on kättesaadavad ainult elektrooniliselt ja nendega saab tutvuda Europarli veebisaidil.

°
° ° °

Sõna võtsid Mario Borghezio USA valitud presidendi aadressil eelmise päeva istungil avaldatud solvavateks peetavate sõnade teemal (president võttis selle teadmiseks) ja Ulrike Trebesius parlamendi osaistungjärkude ajakava kohta tema fraktsiooni muudatusettepaneku vastuvõetamatuse teemal (president selgitas selle põhjusi).


10.1. Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava (hääletus)

10.2. Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelise laiaulatusliku majandus- ja kaubanduslepingu (CETA) eelnõu kooskõla kohta aluslepingutega (hääletus)

10.3. Teatavate õhusaasteainete heitkogused ***I (hääletus)

10.4. Basel III vormistamine (hääletus)

10.5. Ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika rakendamine (hääletus)

10.6. ELi strateegiline kommunikatsioon vastusammuna tema vastu suunatud kolmandate osapoolte propagandale (hääletus)

10.7. Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid (hääletus)

10.8. Vastuväide kodukorra artikli 106 alusel: Toimeaine bentasooni heakskiidu pikendamine (hääletus)
Õigusteave - Privaatsuspoliitika