Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Trečiadienis, 2016 m. lapkričio 23 d. - Strasbūras

PIRMININKAVO: Martin SCHULZ
Pirmininkas

10. Balsuoti skirtas laikas
Stenograma

Išsamūs balsavimo rezultatai (pakeitimai, atskiri balsavimai, balsavimai dalimis ir kt.) pateikiami protokolo priede „Balsavimo rezultatai“.

Protokolo priede pateikiami vardinio balsavimo rezultatai prieinami tik elektronine forma ir su jais susipažinti galima interneto svetainėje Europarl.

°
° ° °

Kalbėjo: Mario Borghezio dėl vakar plenariniame posėdyje apie išrinktąjį Jungtinių Amerikos Valstijų prezidentą išsakytų pastabų, kurias jis pavadino įžeidžiančiomis (Pirmininkas atkreipė į tai dėmesį), Ulrike Trebesius dėl to, kad jos frakcijos pateiktas Parlamento kalendoriaus dalinis pakeitimas, buvo nepriimtas svarstyti (Pirmininkas paaiškino priežastis).


10.1. 2018 m. Parlamento plenarinių sesijų kalendorius (balsavimas)

10.2. Teisingumo Teismo nuomonė dėl to, ar numatytas sudaryti Kanados ir Europos Sąjungos susitarimas dėl išsamaus ekonomikos ir prekybos susitarimo (IEPS) suderinamas su Sutarčių nuostatomis (balsavimas)

10.3. Tam tikri į atmosferą išmetami teršalai ***I (balsavimas)

10.4. Susitarimo „Bazelis III“ galutinis patvirtinimas (balsavimas)

10.5. Bendros saugumo ir gynybos politikos įgyvendinimas (balsavimas)

10.6. ES strateginė komunikacija, siekiant neutralizuoti prieš ją nukreiptą trečiųjų šalių propagandą (balsavimas)

10.7. Gestų kalba ir profesionalūs gestų kalbos vertėjai (balsavimas)

10.8. Prieštaravimas pagal Darbo tvarkos taisyklių 106 straipsnį: leidimo naudoti veikliąją medžiagą benzatoną atnaujinimas (balsavimas)
Teisinė informacija - Privatumo politika