Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 23 noiembrie 2016 - Strasbourg

A PREZIDAT: Martin SCHULZ
Președinte

10. Votare
CRE

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părți, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică și pot fi consultate pe Europarl.

°
° ° °

Au intervenit: Mario Borghezio privind afirmațiile, pe care le consideră injurioase, făcute în cadrul reuniunii de ieri în ceea ce îl privește pe președintele ales al Statelor Unite (Președintele a luat act de aceste observații) și Ulrike Trebesius privind faptul că amendamentul depus de grupul său la calendarul Parlamentului este inadmisibil (Președintele a explicat motivele).


10.1. Calendarul perioadelor de sesiune ale Parlamentului - 2018 (vot)

10.2. Avizul Curții de Justiție cu privire la compatibilitatea cu tratatele a propunerii de acord dintre Canada și Uniunea Europeană privind încheierea unui Acord economic și comercial cuprinzător (CETA) (vot)

10.3. Emisiile naționale de anumiți poluanți atmosferici ***I (vot)

10.4. Finalizarea Acordului Basel III (vot)

10.5. Punerea în aplicare a politicii de securitate și apărare comune (vot)

10.6. Comunicarea strategică a UE pentru a contracara propaganda părților terțe împotriva sa (vot)

10.7. Limbajul semnelor și interpreții profesioniști ai limbajului semnelor (vot)

10.8. Obiecție prezentată în temeiul articolului 106 din Regulamentul de procedură: reînnoirea aprobării pentru substanța activă bentazon (vot)
Aviz juridic - Politica de confidențialitate