Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Martin SCHULZ
predseda

10. Hlasovanie
Doslovný zápis

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.

°
° ° °

Vystúpili títo poslanci: Mario Borghezio k výrokom, ktoré označil za hanlivé a ktoré odzneli na včerajšom rokovaní na adresu novozvoleného prezidenta Spojených štátov (predseda to vzal na vedomie), a Ulrike Trebesius k neprípustnosti pozmeňujúceho návrhu, ktorý predložila jej skupina v súvislosti s kalendárom schôdzí Parlamentu (predseda objasnil dôvody).


10.1. Kalendár schôdzí Parlamentu – 2018 (hlasovanie)

10.2. Stanovisko Súdneho dvora týkajúce sa súladu pripravovanej dohody medzi Kanadou a Európskou úniou o komplexnej hospodárskej a obchodnej dohode (CETA) so zmluvami (hlasovanie)

10.3. Emisie určitých látok znečisťujúcich ovzdušie ***I (hlasovanie)

10.4. Dokončenie rámca Bazilej III (hlasovanie)

10.5. Uplatňovanie spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky (hlasovanie)

10.6. Strategické oznámenie EÚ s cieľom bojovať s propagandou tretích strán zameranou proti Únii (hlasovanie)

10.7. Posunkový jazyk a profesionálni tlmočníci posunkového jazyka (hlasovanie)

10.8. Námietka podľa článku 106: Obnovenie schválenia účinnej látky bentazón (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia