Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 23. november 2016 - Strasbourg

ISTUNGI JUHATAJA: Ryszard CZARNECKI
asepresident

11. Selgitused hääletuse kohta

Kirjalikud selgitused hääletuse kohta:

Kodukorra artikli 183 alusel esitatud kirjalikud selgitused hääletuse kohta lisatakse käesoleva istungi stenogrammile.

Suulised selgitused hääletuse kohta:

Parlamendi 2018. aasta osaistungjärkude ajakava
Peter Jahr, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Euroopa Kohtu arvamus Kanada ja Euroopa Liidu vahelist laiaulatuslikku majandus- ja kaubanduslepingut (CETA) käsitleva kavandatava kokkuleppe kokkusobivuse kohta aluslepingutega - (2016/2981(RSP)) - B8-1220/2016
Lola Sánchez Caldentey

Raport: Julie Girling - A8-0249/2015
Molly Scott Cato, Monica Macovei, Daniel Hannan, Stanislav Polčák ja Seán Kelly

Basel III vormistamine - (2016/2959(RSP)) - B8-1226/2016
Monica Macovei, Daniel Hannan ja Seán Kelly

Raport: Ioan Mircea Paşcu - A8-0317/2016
Lynn Boylan, Monica Macovei, Ilhan Kyuchyuk, Daniel Hannan ja Jonathan Arnott

Raport: Anna Elżbieta Fotyga - A8-0290/2016
Monica Macovei, Michał Marusik, Momchil Nekov, Marek Jurek, Daniel Hannan, Jonathan Arnott, Seán Kelly, Diane James ja Steven Woolfe

Viipekeel ja kutselised viipekeele tõlgid - (2016/2952(RSP)) - B8-1230/2016
Seán Kelly.

°
° ° °

Sõna võttis Jonathan Arnott.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika