Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2033(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0307/2016

Внесени текстове :

A8-0307/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Гласувания :

Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0453

Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

16. Към окончателна система на ДДС и борба срещу измамите с ДДС (разискване)
CRE

Доклад относно окончателната система на ДДС и борбата срещу измамите с ДДС [2016/2033(INI)] - Комисия по икономически и парични въпроси. Докладчик: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen представи доклада и отговори на въпрос „синя карта“ от Richard Sulík.

Изказа се Nedzhmi Ali (докладчик по становището на комисията CONT).

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Luděk Niedermayer, от името на групата PPE, Tibor Szanyi, от името на групата S&D, Stanisław Ożóg, от името на групата ECR, Petr Ježek, от името на групата ALDE, който отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luděk Niedermayer, Martina Anderson, от името на групата GUE/NGL, Molly Scott Cato, от името на групата Verts/ALE, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn, от името на групата EFDD, Barbara Kappel, от името на групата ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet и Doru-Claudian Frunzulică.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Андрей Новаков, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák и Brian Hayes.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Werner Langen.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.10 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност