Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2033(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0307/2016

Predkladané texty :

A8-0307/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Hlasovanie :

Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0453

Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

16. Smerom k definitívnemu systému DPH a boj proti podvodom v oblasti DPH (rozprava)
CRE

Správa o definitívnom systéme dane z pridanej hodnoty a o boji proti podvodom s daňou z pridanej hodnoty [2016/2033(INI)] - Výbor pre hospodárske a menové veci. Spravodajca: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen uviedol správu a odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Richard Sulík.

V rozprave vystúpil Nedzhmi Ali (spravodajca výboru CONT požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Luděk Niedermayer v mene skupiny PPE, Tibor Szanyi v mene skupiny S&D, Stanisław Ożóg v mene skupiny ECR, Petr Ježek v mene skupiny ALDE, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Luděk Niedermayer, Martina Anderson v mene skupiny GUE/NGL, Molly Scott Cato v mene skupiny Verts/ALE, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Patrick O'Flynn v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet a Doru-Claudian Frunzulică.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák a Brian Hayes.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Werner Langen.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.10 zápisnice zo dňa 24.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia