Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2033(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0307/2016

Ingivna texter :

A8-0307/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 16
CRE 23/11/2016 - 16

Omröstningar :

Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0453

Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

16. Vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om vägen mot ett slutligt momssystem och bekämpning av momsbedrägeri [2016/2033(INI)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Werner Langen (A8-0307/2016)

Werner Langen redogjorde för betänkandet och besvarade en fråga (”blått kort”) från Richard Sulík.

Talare: Nedzhmi Ali (föredragande av yttrande från utskottet CONT).

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Luděk Niedermayer för PPE-gruppen, Tibor Szanyi för S&D-gruppen, Stanisław Ożóg för ECR-gruppen, Petr Ježek för ALDE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Luděk Niedermayer; Martina Anderson för GUE/NGL-gruppen, Molly Scott Cato för Verts/ALE-gruppen, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Róża Gräfin von Thun und Hohenstein; Patrick O'Flynn för EFDD-gruppen, Barbara Kappel för ENF-gruppen, Steven Woolfe, Dariusz Rosati, Pervenche Berès, Richard Sulík, Cora van Nieuwenhuizen, Luke Ming Flanagan, Ernest Maragall, Marco Zanni, Georgios Epitideios, Othmar Karas, Anneliese Dodds, Zbigniew Kuźmiuk, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Jean-Paul Denanot, Hugues Bayet och Doru-Claudian Frunzulică.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Nicola Caputo, Notis Marias, Igor Šoltes, Andrey Novakov, Caterina Chinnici, Ivana Maletić, Maria Grapini, Stanislav Polčák och Brian Hayes.

Talare: Jyrki Katainen och Werner Langen.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.10 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy