Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2014/0091(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0011/2016

Ingivna texter :

A8-0011/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 17
CRE 23/11/2016 - 17

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.5
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0448

Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

17. Verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut ***I (debatt)
CRE

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut (omarbetning) [COM(2014)0167 - C7-0112/2014- 2014/0091(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Brian Hayes (A8-0011/2016)

Brian Hayes redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Jeroen Lenaers (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Sirpa Pietikäinen (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Burkhard Balz för PPE-gruppen, Paul Tang för S&D-gruppen, Ashley Fox för ECR-gruppen, Cora van Nieuwenhuizen för ALDE-gruppen, Miguel Urbán Crespo för GUE/NGL-gruppen, Bas Eickhout för Verts/ALE-gruppen, Sotirios Zarianopoulos, grupplös, Theodor Dumitru Stolojan, Neena Gill, Sofia Ribeiro och Thomas Mann.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Notis Marias.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen) och Brian Hayes.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.5 i protokollet av den 24.11.2016.

ORDFÖRANDESKAP: Ramón Luis VALCÁRCEL SISO
Vice talman

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy