Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2016/2076(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0303/2016

Внесени текстове :

A8-0303/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.11
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0454

Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

18. План за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна (разискване)
CRE

Доклад относно плана за действие на ЕС срещу трафика на екземпляри от дивата флора и фауна [2016/2076(INI)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder представи доклада.

Изказа се Jyrki Katainen (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Brian Hayes (докладчик по становището на комисията DEVE), Emma McClarkin (докладчик по становището на комисията INTA), която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (докладчик по становището на комисията РECH), Kostas Chrysogonos (докладчик по становището на комисията JURI), Marijana Petir, от името на групата PPE, Susanne Melior, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Gerben-Jan Gerbrandy, от името на групата ALDE, Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Benedek Jávor, от името на групата Verts/ALE, Marco Affronte, от името на групата EFDD, Mireille D'Ornano, от името на групата ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen и Florent Marcellesi.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák и Nicola Caputo.

Изказаха се: Jyrki Katainen и Catherine Bearder.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.11 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност