Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2016/2076(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0303/2016

Indgivne tekster :

A8-0303/2016

Forhandlinger :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.11
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0454

Protokol
Onsdag den 23. november 2016 - Strasbourg

18. EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter (forhandling)
CRE

Betænkning om EU's handlingsplan for bekæmpelse af ulovlig handel med vilde dyr og planter [2016/2076(INI)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder forelagde betænkningen.

Indlæg af Jyrki Katainen (næstformand i Kommissionen).

Talere: Brian Hayes (ordfører for udtalelse fra DEVE), Emma McClarkin (ordfører for udtalelse fra INTA), som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (ordfører for udtalelse fra PECH), Kostas Chrysogonos (ordfører for udtalelse fra JURI), Marijana Petir for PPE-Gruppen, Susanne Melior for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy for ALDE-Gruppen, Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Benedek Jávor for Verts/ALE-Gruppen, Marco Affronte for EFDD-Gruppen, Mireille D'Ornano for ENF-Gruppen, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen og Florent Marcellesi.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák og Nicola Caputo.

Talere: Jyrki Katainen og Catherine Bearder.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.11 i protokollen af 24.11.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik