Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/2076(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0303/2016

Ingediende teksten :

A8-0303/2016

Debatten :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Stemmingen :

PV 24/11/2016 - 8.11
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2016)0454

Notulen
Woensdag 23 november 2016 - Straatsburg

18. Actieplan van de EU tegen de illegale handel in wilde dieren en planten (debat)
CRE

Verslag over het EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten [2016/2076(INI)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Brian Hayes (rapporteur voor advies van de Commissie DEVE), Emma McClarkin (rapporteur voor advies van de commissie INTA), die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (rapporteur voor advies van de Commissie PECH), Kostas Chrysogonos (rapporteur voor advies van de Commissie JURI), Marijana Petir, namens de PPE-Fractie, Susanne Melior, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Gerben-Jan Gerbrandy, namens de ALDE-Fractie, Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Benedek Jávor, namens de Verts/ALE-Fractie, Marco Affronte, namens de EFDD-Fractie, Mireille D'Ornano, namens de ENF-Fractie, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen en Florent Marcellesi.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Jyrki Katainen en Catherine Bearder.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 8.11 van de notulen van 24.11.2016.

Juridische mededeling - Privacybeleid