Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/2076(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0303/2016

Teksty złożone :

A8-0303/2016

Debaty :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.11
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0454

Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

18. Plan działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie planu działania UE przeciwko nielegalnemu handlowi dziką fauną i florą [2016/2076(INI)] - Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności. Sprawozdawczyni: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Jyrki Katainen (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Brian Hayes (sprawozdawca komisji opiniodawczej DEVE), Emma McClarkin (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej INTA), która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Franza Obermayra, Ricardo Serrão Santos (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Kostas Chrysogonos (sprawozdawca komisji opiniodawczej JURI), Marijana Petir w imieniu grupy PPE, Susanne Melior w imieniu grupy S&D, Mark Demesmaeker w imieniu grupy ECR, Gerben-Jan Gerbrandy w imieniu grupy ALDE, Stefan Eck w imieniu grupy GUE/NGL, Benedek Jávor w imieniu grupy Verts/ALE, Marco Affronte w imieniu grupy EFDD, Mireille D'Ornano w imieniu grupy ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Stefana Ecka, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen i Florent Marcellesi.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Jyrki Katainen i Catherine Bearder.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.11 protokołu z dnia 24.11.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności