Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/2076(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0303/2016

Predkladané texty :

A8-0303/2016

Rozpravy :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Hlasovanie :

PV 24/11/2016 - 8.11
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2016)0454

Zápisnica
Streda, 23. novembra 2016 - Štrasburg

18. Akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi (rozprava)
CRE

Správa o akčnom pláne EÚ proti nezákonnému obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi [2016/2076(INI)] - Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín. Spravodajkyňa: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder uviedla správu.

V rozprave vystúpil Jyrki Katainen (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Brian Hayes (spravodajca výboru DEVE požiadaného o stanovisko), Emma McClarkin ( spravodajkyňa výboru INTA požiadaného o stanovisko), ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Franz Obermayr, Ricardo Serrão Santos (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Kostas Chrysogonos (spravodajca výboru JURI požiadaného o stanovisko), Marijana Petir v mene skupiny PPE, Susanne Melior v mene skupiny S&D, Mark Demesmaeker v mene skupiny ECR, Gerben-Jan Gerbrandy v mene skupiny ALDE, Stefan Eck v mene skupiny GUE/NGL, Benedek Jávor v mene skupiny Verts/ALE, Marco Affronte v mene skupiny EFDD, Mireille D'Ornano v mene skupiny ENF, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Stefan Eck, Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen a Florent Marcellesi.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák a Nicola Caputo.

Vystúpili: Jyrki Katainen a Catherine Bearder.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 8.11 zápisnice zo dňa 24.11.2016.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia