Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2016/2076(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0303/2016

Ingivna texter :

A8-0303/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 18
CRE 23/11/2016 - 18

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.11
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0454

Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

18. EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter (debatt)
CRE

Betänkande om EU:s handlingsplan mot olaglig handel med vilda djur och växter [2016/2076(INI)] - Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. Föredragande: Catherine Bearder (A8-0303/2016)

Catherine Bearder redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Jyrki Katainen (vice ordförande för kommissionen).

Talare: Brian Hayes (föredragande av yttrande från utskottet DEVE), Emma McClarkin (föredragande av yttrande från utskottet INTA), som även besvarade en fråga ("blått kort") från Franz Obermayr; Ricardo Serrão Santos (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Kostas Chrysogonos (föredragande av yttrande från utskottet JURI), Marijana Petir för PPE-gruppen, Susanne Melior för S&D-gruppen, Mark Demesmaeker för ECR-gruppen, Gerben-Jan Gerbrandy för ALDE-gruppen, Stefan Eck för GUE/NGL-gruppen, Benedek Jávor för Verts/ALE-gruppen, Marco Affronte för EFDD-gruppen, Mireille D'Ornano för ENF-gruppen, Norbert Lins, Miriam Dalli, Julie Girling, Anja Hazekamp, Michèle Rivasi, Franz Obermayr, Annie Schreijer-Pierik, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Stefan Eck; Karin Kadenbach, Martin Häusling, Philippe Loiseau, Francesc Gambús, Renata Briano, Max Andersson, Sirpa Pietikäinen och Florent Marcellesi.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Caterina Chinnici, Notis Marias, Merja Kyllönen, Stanislav Polčák och Nicola Caputo.

Talare: Jyrki Katainen och Catherine Bearder.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.11 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy