Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2015/2349(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0304/2016

Внесени текстове :

A8-0304/2016

Разисквания :

PV 23/11/2016 - 19
CRE 23/11/2016 - 19

Гласувания :

PV 24/11/2016 - 8.12
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2016)0455

Протокол
Сряда, 23 ноември 2016 г. - Страсбург

19. Нови възможности за малките транспортни предприятия (разискване)
CRE

Доклад относно новите възможности за малките транспортни предприятия, в това число съвместни бизнес модели [2015/2349(INI)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Elena Gentile (докладчик по становището на комисията EMPL), Luis de Grandes Pascual, от името на групата PPE, Maria Grapini, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Izaskun Bilbao Barandica, от името на групата ALDE, и Merja Kyllönen, от името на групата GUE/NGL.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Rainer WIELAND
Заместник-председател

Изказаха се: Karima Delli, от името на групата Verts/ALE, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Ангел Джамбазки, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte и Henna Virkkunen.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Andor Deli, Notis Marias и Krzysztof Hetman.

Изказаха се: Violeta Bulc и Dominique Riquet.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 8.12 от протокола от 24.11.2016 г г.

Правна информация - Политика за поверителност