Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2015/2349(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0304/2016

Indgivne tekster :

A8-0304/2016

Forhandlinger :

PV 23/11/2016 - 19
CRE 23/11/2016 - 19

Afstemninger :

PV 24/11/2016 - 8.12
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2016)0455

Protokol
Onsdag den 23. november 2016 - Strasbourg

19. Nye muligheder for små transportvirksomheder (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om nye muligheder for små transportvirksomheder, herunder samarbejdsbaserede forretningsmodeller [2015/2349(INI)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet forelagde betænkningen.

Indlæg af Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Elena Gentile (ordfører for udtalelse fra EMPL), Luis de Grandes Pascual for PPE-Gruppen, Maria Grapini for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Izaskun Bilbao Barandica for ALDE-Gruppen, og Merja Kyllönen for GUE/NGL-Gruppen.

FORSÆDE: Rainer WIELAND
næstformand

Talere: Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte og Henna Virkkunen.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Andor Deli, Notis Marias og Krzysztof Hetman.

Talere: Violeta Bulc og Dominique Riquet.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 8.12 i protokollen af 24.11.2016.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik