Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2015/2349(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0304/2016

Teksty złożone :

A8-0304/2016

Debaty :

PV 23/11/2016 - 19
CRE 23/11/2016 - 19

Głosowanie :

PV 24/11/2016 - 8.12
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P8_TA(2016)0455

Protokół
Środa, 23 listopada 2016 r. - Strasburg

19. Nowe możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modele biznesowe oparte na współpracy (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie nowych możliwości dla małych przedsiębiorstw transportowych, w tym modeli biznesowych opartych na współpracy [2015/2349(INI)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrała Violeta Bulc (członkini Komisji).

Głos zabrali: Elena Gentile (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej EMPL), Luis de Grandes Pascual w imieniu grupy PPE, Maria Grapini w imieniu grupy S&D, Kosma Złotowski w imieniu grupy ECR, Izaskun Bilbao Barandica w imieniu grupy ALDE, i Merja Kyllönen w imieniu grupy GUE/NGL.

PRZEWODNICTWO: Rainer WIELAND
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Karima Delli w imieniu grupy Verts/ALE, Daniela Aiuto w imieniu grupy EFDD, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte i Henna Virkkunen.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Andor Deli, Notis Marias i Krzysztof Hetman.

Głos zabrali: Violeta Bulc i Dominique Riquet.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 8.12 protokołu z dnia 24.11.2016.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności