Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2015/2349(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0304/2016

Ingivna texter :

A8-0304/2016

Debatter :

PV 23/11/2016 - 19
CRE 23/11/2016 - 19

Omröstningar :

PV 24/11/2016 - 8.12
Röstförklaringar

Antagna texter :

P8_TA(2016)0455

Protokoll
Onsdagen den 23 november 2016 - Strasbourg

19. Nya möjligheter för små transportföretag (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om nya möjligheter för små transportföretag, inklusive samarbetsbaserade affärsmodeller [2015/2349(INI)] - Utskottet för transport och turism. Föredragande: Dominique Riquet (A8-0304/2016)

Dominique Riquet redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Violeta Bulc (ledamot av kommissionen).

Talare: Elena Gentile (föredragande av yttrande från utskottet EMPL), Luis de Grandes Pascual för PPE-gruppen, Maria Grapini för S&D-gruppen, Kosma Złotowski för ECR-gruppen, Izaskun Bilbao Barandica för ALDE-gruppen, och Merja Kyllönen för GUE/NGL-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Rainer WIELAND
Vice talman

Talare: Karima Delli för Verts/ALE-gruppen, Daniela Aiuto för EFDD-gruppen, Wim van de Camp, Inés Ayala Sender, Angel Dzhambazki, Pavel Telička, Jill Seymour, Dieter-Lebrecht Koch, Claudia Țapardel, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Isabella De Monte och Henna Virkkunen.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Andor Deli, Notis Marias och Krzysztof Hetman.

Talare: Violeta Bulc och Dominique Riquet.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 8.12 i protokollet av den 24.11.2016.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy